Strandweg 1, 9162 EV BALLUM +31(0)6 22485795 info@opa-ameland.nl

opa

- SAMEN STAAN WE STERK -

 

Uitnodiging ledenbijeenkomst OPA

Het bestuur van het Ondernemers Platform Ameland nodigt u van harte uit voor onze ledenbijeenkomst op dinsdag 7 november 2023. We beginnen om 19.30 uur en de bijeenkomst is in hotel restaurant de Klok in Buren.

Naast de gebruikelijke verenigingszaken zoals begroting 2023 willen we u bijpraten over de stand van zaken aangaande concessie 2029 en onze inbreng hierin. Dit alles naar aanleiding van onze voorjaarsledenbijeenkomst. We willen ook graag met u in discussie over de afgelopen turbulente zomerperiode. Verder hebben we drie interessante sprekers uitgenodigd.

Wethouder Theo Faber praat ons bij over allerlei ontwikkelingen op Ameland die voor ons als ondernemers uiterst interessant zijn. Ongetwijfeld gaat Theo in op de actualiteit en wil hij een toelichting te geven op het horecabeleidsplan, detailhandelsstructuurvisie, Amelander vervoersvisie en de personeelshuisvestingsproblematiek. Er blijft voldoende tijd over om vragen te stellen aan wethouder Faber.

Verder hebben we uitgenodigd het Consumenten Platform Waddenveren. Dit platform vertegenwoordigt de inwoners en ondernemers in het overleg met het ministerie en Wagenborg over belangrijke zaken aangaande onze veerverbinding. Het platform wil kort uitleggen wie zij zijn en wat zij doen.

Als laatste spreker hebben we de Eigen Veerdienst Ameland gevraagd ons bij te praten over hun initiatieven.

De agenda en de begroting van 2024 staan op onze website. Klik op voorgaande linkjes.

We willen de bijeenkomst uiterlijk om 21.45 uur beëindigen zodat er voldoende tijd overblijft om nog even gezellig met elkaar na te praten.