Strandweg 1, 9162 EV BALLUM +31(0)6 22485795 info@opa-ameland.nl

opa

- SAMEN STAAN WE STERK -

 

Wat een ellende, wat een verdriet

De afgelopen week is Wagenborg begonnen met het invoeren van de nieuwe dienstregeling. De nieuwe dienstregeling houdt simpelweg in dat er maar met één schip wordt gevaren en dat de sneldienst moet wachten totdat het vaarwater vrij is van veerboten. Het gevolg is lange wachtrijen, auto’s die moeten worden omgeboekt, veel vertraging en boze reacties van gasten.

Volop strijd

De afgelopen weken heeft het bestuur van OPA niet stilgezeten. In volgorde proberen wij een opsomming te geven van wat wij hebben gedaan en waar we nog mee bezig zijn. Toen duidelijk werd dat Wagenborg een verzoek heeft gericht (klik op deze link) aan de staatssecretaris zijn wij direct in de pen geklommen (klik op deze link) waarin wij hebben gevraagd voor een andere oplossing van het probleem. Deze brief is mede ondertekend door de horeca, recron, VVV, vervoerders en de dorpsbelangen. Het college heeft in een brief ook duidelijk gemaakt voor een andere oplossing te kiezen. De staatssecretaris heef alle brieven terzijde gelegd en ervoor gekozen om het argument ‘veiligheid’ te gebruiken om in te stemmen met het verzoek van Wagenborg. (klik op deze link)

Ramp voor het eiland

Via meerdere kanalen hebben wij laten weten het hier pertinent mee oneens te zijn. Er zijn andere oplossingen mogelijk om de veiligheid te kunnen garanderen. We hebben via de pers en via de tweede kamer duidelijk gemaakt dat deze oplossing een ramp is voor het eiland op korte termijn. Wij realiseren ons terdege dat ook voor de langere termijn de schade enorm is. Veel gasten annuleren hun reis naar Ameland of gaan gewoon niet. Dagtoerisme is eveneens de nek omgedraaid. De teleurstelling bij ondernemers is enorm. Ondanks alle ellende waarderen wij de betrokkenheid van de medewerkers van Wagenborg. Zij hebben niet voor deze oplossing gekozen.

Kamervragen

Dit heeft ertoe geleid dat wij via Kamerleden de staatssecretaris willen bewegen om een andere keuze te maken. Mevrouw van der Plas heeft omtrent dit onderwerp Kamervragen gesteld. Wij hebben de unaniem aangenomen motie van Ameland Eén in de raadsvergadering van maandag 26 juni naar haar gemaild. Zij overweegt naar aanleiding van deze motie aanvullende vragen te stellen aan de staatssecretaris. Naar aanleiding van deze Kamervragen zijn wij uitgenodigd om a.s. vrijdag onze visie te geven op dit enorme probleem. Verder wil de staatssecretaris zich laten adviseren door een commissie van ‘wad deskundigen’. Uiteraard zijn wij erg blij met bovenstaande. We blijven aandringen op aanpassing van de dienstregeling. Onderwijl heeft de gemeente niet stilgezeten. Via een uiterst pittig persbericht heeft het college haar ongenoegen uitgesproken over de ontstane situatie. Helaas zonder resultaat.

Contact rederij

Natuurlijk hebben we geprobeerd om met de rederij in contact te komen. In een gesprek vlak voordat de nieuwe dienstregeling zou ingaan heeft de directie van Wagenborg nogmaals uitgelegd dat zij kiest voor veiligheid en dat andere zaken niet relevant zijn. Het vinden van oplossingen is niet aan de orde, het komt zoals het komt!

Overleg

Afgelopen vrijdag hebben wij als stakeholders opnieuw bij elkaar gezeten. De schade is enorm, het chagrijn nog vele malen meer. De schade voor de langere termijn evident. We hebben afgesproken om te proberen tot en met dit weekend geen acties op poten te zetten en te proberen om positief in het nieuws te komen hoe moeilijk dit ook is.

Lobbyen

Morgen, dinsdag 4 juli, hebben we een gesprek met Fred Teeven. Wellicht dat hij via het lobbycircuit kan bereiken dat onze argumenten en de argumenten van het college mee gewogen worden in een herziening van het genomen besluit.

Via deze nieuwsbrief willen we iedereen oproepen om morgenavond naar de bijeenkomst van Rijkswaterstaat te komen.

Uiteraard houden we jullie via de nieuwsbrief op de hoogte van alle ontwikkelingen.