Strandweg 1, 9162 EV BALLUM +31(0)6 22485795 info@opa-ameland.nl

opa

- SAMEN STAAN WE STERK -

 

Brief Tweede kamer vaargeul problematiek

Het bestuur van het Ondernemers Platform Ameland heeft een brandbrief gestuurd aan de leden van de Tweede kamer commissie I&W. In deze brief heeft zij haar zorgen uitgesproken over de verslechtering van de vaargeul de consequenties voor de bereikbaarheid van Ameland. Meerdere leden van de commissie hebben gereageerd. De commissie heeft besloten om de minister opnieuw om een antwoord te vragen.

Lees de brief

Lees de reactie van de griffier van de commissie I&W