• U bevindt zich hier:

Gebiedsagenda Wadden

Het Ondernemers Platform Ameland is uitgenodigd om zitting te nemen in de klankbordgroep. Helaas zijn we niet vanaf het begin betrokken geweest bij de Gebiedsagenda Wadden 2050. Toch worden we in de gelegenheid gesteld om onze inbreng te leveren voordat dit document wordt vastgesteld.

Ledenbijeenkomst

Het is al weer een paar weken geleden dat onze ledenbijeenkomst heeft plaatsgevonden in Hotel Hofker. De opkomt was met 40 leden goed te noemen. De sprekers waren stuk voor stuk interessant. Wethouder Faber heeft een uitstekend verhaal gehouden over de onderwerpen waar wij hem naar hebben gevraagd.

Uitnodiging ledenbijeenkomst

Het bestuur nodigt u van harte uit voor onze ledenbijeenkomst op 19 november a.s. in hotel Hofker, J. Hofkerweg 1, Nes. We beginnen om 20.00 uur.
 
De agenda van onze ledenbijeenkomst treft u op onze website aan. U kunt ook klikken op onderstaande link.
Agenda ledenbijeenkomst 
 
Wij hopen u in te mogen ontmoeten op maandag 19 november.

Besparen, opwekken, samen inkopen

Het AEC organiseert op 1 november samen met Stichting Energie voor MKB en Greenchoice een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst krijgen de ondernemers uitleg over verduurzamen van hun bedrijf door middel van energiebesparing, duurzame opwek, en afbouw van het gasverbruik.

Uiteraard wordt er ook informatie gegeven over subsidies en fiscale voordelen. Uiteindelijk willen het AEC en Greenchoice komen tot het oprichten van een energie-inkoopcollectief zodat de prijzen voor ondernemers verlaagt kunnen worden en de service kan worden vergroot.

De informatiebijeenkomst is in de Toel te Nes en begint om 20.00 uur. De uitnodiging is op onze site vinden.

Ondernemers Inspiratie Avond

Begin 2019 willen we samen met de Waddencampus en het Amelands Product een avond organiseren waarbij nogmaals wordt uitgelegd wat de samenwerking betekent. De opzet van deze avond wordt zodanig dat ondernemers worden geïnspireerd om ideeën uit te wisselen voor onderzoeksprojecten. We denken aan een programma met een mix van enkele interessante sprekers en presentaties van behaalde onderzoeksresultaten door de Waddencampus.

Waddencampus

Het Ondernemers Platform Ameland is een samenwerking aangegaan met de Waddencampus. Dit betekent concreet dat bedrijven met een onderzoeksvraagstuk dit neer kunnen leggen bij de Waddencampus. De Waddencampus zoekt vervolgens een onderwijsinstelling die via studenten een antwoord proberen te vinden op het vraagstuk. Op deze wijze wordt geprobeerd om het onderwijs beter te laten aansluiten bij de behoefte vanuit de arbeidsmarkt. De sectoren waar de Waddencampus zich op richt zijn: Landbouw, Energie, Toerisme en Omgeving. Het nivo is afhankelijk van het vraagstuk maar schommelt tussen MBO, HBO of Universitair. Heeft u een onderzoeksvraagstuk laat het ons weten en wij brengen u in contact met Marijn Oud of Sigrid Roep.

 

Gebiedsagenda Wadden

Het is ons gelukt. We zijn uitgenodigd om aan de schuiven bij de klankbordgroep Gebiedsagenda Wadden 2050. Als afgevaardigde van de ondernemers namens de Waddeneilanden kunnen wij onze stem laten horen in de klankbordgroep. Een belangrijke club die uiteindelijk met een visie moet komen over de ontwikkelingen in het waddengebied. Gebiedsagenda Wadden 2050

Wagenborg verlaagt de prijs van het bootkaartje

Door middel van een brief hebben we de rederij gevraagd wat de kosten worden voor het bootkaartje in 2019. Om aan alle verhalen een einde te maken willen we graag vroegtijdig weten wat zij gaan doen met de toegestane verhoging voor inflatie en wat de uitwerking van de BTW toepassing op het bootkaartje gaat worden. De heer van Langen heeft laten weten dat de rederij de prijs eenmalig met 4% verlaagt. De toegestane indexatie van 1.9% wordt doorgevoerd en Wagenborg gaat vanaf volgend jaar de verplichte 6% of 9% BTW toepassen op het bootkaartje. Zodra de definitieve gegevens bekend zijn gaat de rederij ons via de nieuwsbrief informeren over de hoogte van de tarieven voor 2019. Brief Wagenborg Passagiersdiensten B.V.

Overleg college

Het bestuur van OPA heeft het College van burgemeester en wethouders uitgenodigd om te komen met een datumvoorstel voor ons eerste overleg. In de brief hebben we een aantal agenda punten aangedragen die we graag willen bespreken met het college. Brief uitnodiging college

Uitnodiging ledenbijeenkomst

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst op 19 november a.s. Locatie en tijdstip volgen. Voor deze bijeenkomst hebben we wethouder Theo Faber uitgenodigd om ons meer te vertellen over de Economische Visie, de gemeentelijke vervoersvisie en de langere termijn visie voor wat betreft de vaargeul. Uiteraard willen we graag van hem weten hoe hij de samenwerking ziet met het Ondernemers Platform Ameland.

Tijdens het tweede deel van de avond vertelt het bestuur van de stichting Eigen Veerdienst Ameland over hun initiatieven om te komen tot een eigen veerdienst.

Als laatste spreker hebben we uitgenodigd Judith Kok van de Waddenvereniging. Zij vertelt over hun plannen voor een cursus ‘Gastheer van de Waddenzee Werelderfgoed’. De bijlage met alle informatie vindt u op onze website.

Overleg EVA

In de juni vergadering van het bestuur van OPA hebben we gesproken met een aantal leden van het bestuur van de Eigen Veerdienst Ameland. Robuuste ideeën in combinatie met een goed verhaal zijn voor het bestuur aanleiding om hen te steunen in de poging een gooi te doen naar het binnenhalen van de veerdienst concessie.

Ondernemers inspiratie avond

Tezamen met de waddencampus en Amelands Produkt wil OPA begin 2019 een avond organiseren waarbij inspiratie, kansen en circulaire economie centraal staan. Deze avond willen we vullen met een mix van enkele interessante sprekers en een presentatie van onderzoeksresultaten van de Waddencampus. De datum voor deze avond wordt in de volgende nieuwsbrief bekend gemaakt.

Samenwerkingspartner Waddencampus

Onlangs is het Ondernemers Platform Ameland samenwerkingspartner geworden van de waddencampus. Op deze wijze hopen wij een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkelingen van Ameland. Ondernemers hebben makkelijker toegang tot onderzoeksmogelijkheden door studenten en als platform worden wij nauw betrokken bij nieuwe initiatieven zoals de duurzame handelsmissie en vervoersvisie. In de toekomst volgen er meer initiatieven.

Gebiedsagenda Wadden 2050

Onlangs werd het bestuur erop geattendeerd dat een select gezelschap al een aantal malen bij elkaar is geweest om te spreken over een gebiedsagenda wadden 2050. Na bestudering van de website en gesprekken met derden bleek dat geen enkele Amelander ondernemer of Amelander politici zijn vertegenwoordigd in dit platform terwijl er wel degelijk gesproken wordt over de toekomst en bereikbaarheid van Ameland. Via onze contacten op de andere waddeneilanden hebben we de ondernemers aldaar gevraagd of wij ook namens hen mogen proberen om toch bij deze club aan tafel te komen om het geluid van de gezamenlijke eilander ondernemers te laten horen.

Vervoersvisie

De gemeente Ameland werkt aan een nieuwe vervoersvisie. De eerste bijeenkomst in het Natuurcentrum is geweest. Er is over veel dingen gesproken. Zodra er meer is te melden houden wij u via de nieuwsbrief op de hoogte.

Oplossingen vaargeul voor de langere termijn

Al langere tijd leeft bij OPA de behoefte om tezamen met Holwerd aan Zee te brainstormen over wensen, mogelijkheden, uitdagingen en oplossingen zodat Ameland ook in de toekomst bereikbaar blijft. Tijdens dit eerste gesprek werd nadrukkelijk meegenomen de entree naar Ameland, het parkeren van de auto’s in Holwerd en de wijze van vervoer naar het eiland. Tijdens het brainstormen kwam al snel naar voren dat je niet bang moet zijn om nieuwe paden in te slaan of heilige huisjes omver te werpen. De belangrijkste conclusie van dit eerste gesprek is dat je moet bepalen waar je voor wilt gaan en dit ook nadrukkelijk moet uitdragen.

Meer artikelen...

blok1

blok2

blok3

Sitemap