Waddencampus 2.0

De afgelopen jaren heeft de Waddencampus haar meerwaarde bewezen. Een scala aan uiteenlopende onderzoeksprojecten is in de afgelopen periode. In samenwerking met haar partners wil de Waddencampus ook voor de komende jaren het aanspreekpunt zijn voor onderzoeken, duurzaamheid, circulaire economie en opleiding. Bij het IMF en het Waddenfonds is een subsidieaanvraag ingediend voor de Waddencampus 2.0.

Het Ondernemers Platform Ameland heeft de aanvraag mede ondertekend en fungeert als penvoerder. Wij tonen hiermee nadrukkelijk aan dat er door OPA veel waarde gehecht wordt aan een goed functionerende Waddencampus. Uiteindelijk wordt de Waddencampus ondergebracht in een stichting waarvoor wij een bestuurslid gaan leveren.

blok1

blok2

blok3

Sitemap