Lange termijn visie Veerverbinding

De afgelopen periode is veelvuldig dit onderwerp het gesprek van de dag geweest. Wordt het een tunnel, gaan we vanaf Holwerd op tij varen of wordt de aanleginrichting verplaatst naar Ferwerd.

Eind van dit jaar wordt het rapport aangeboden aan de minister. Zij bepaald hoe we verder gaan. Maar, laat het duidelijk zijn, wij als ondernemer nemen alleen genoegen met een oplossing die de garantie biedt dat Ameland in de toekomst weer op een goede manier bereikbaar wordt zonder vertragingen of uitvallen van diensten.

blok1

blok2

blok3

Sitemap