Enquête personeelshuisvesting

Het Ondernemers Platform Ameland is gevraagd om mee te werken aan een gezamenlijke subsidieaanvraag van alle waddeneilanden. De subsidieaanvraag betreft het realiseren van een enquête waardoor er inzicht wordt verkregen in de behoefte aan huisvesting voor personeel.

Deze enquête wordt door alle ondernemers op de waddeneilanden ondersteunt. Dit initiatief komt voort uit het gezamenlijke MKV overleg van de waddeneilanden.

Begin november is bekend of de subsidie wordt verstrekt.

De resultaten van de enquête moeten dan in de loop van volgend jaar bekend zijn. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de resultaten.

blok1

blok2

blok3

Sitemap