Ondernemersfonds

De afgelopen maanden hebben we binnen het bestuur intensief aandacht besteed aan het basisdocument Ondernemersfonds. In ons overleg met het college op 5 november a.s. hopen wij van het college te vernemen hoe zij hier tegenaan kijken.

Wat is nu een ondernemersfonds. Kort samengevat komt het neer op het realiseren van een buidel met geld die kan worden aangewend voor eilander initiatieven die nu niet of maar ten dele kunnen worden uitgevoerd omdat er hiervoor geen middelen zijn. Dit kunnen lokale initiatieven zijn zoals kerstverlichting in dorpen maar ook eiland brede initiatieven voor de versterking van ons toeristisch product.

Deze middelen worden gerealiseerd door een toeslag op de WOZ waarde van onroerend goed dat is aangemerkt als ‘niet woningen’. Binnenkort wordt ons basisdocument online geplaatst.

De voordelen van een ondernemersfonds zijn groot. Het praat makkelijker wanneer je weet dat je over middelen beschikt. Initiatiefnemers hoeven niet keer op keer met de collectezak rond om geld in te zamelen, projecten komen makkelijker van de grond. Free riders worden gedwongen een bijdrage te leveren aan ons toeristisch product.

blok1

blok2

blok3

Sitemap