Informatieavond Langetermijnvisie Bereikbaarheid Ameland

Via deze nieuwsbrief willen we nogmaals wijzen op het belang om aanwezig te zijn tijdens deze informatieavond op woensdag 18 september om 19.30 uur in Ons Hol te Hollum.

De afgelopen dagen is er al veel te doen geweest over de uitkomst van dit onderzoek. Ongetwijfeld is het bij onze leden bekend dat wij vanaf het begin mee hebben mogen praten over de bereikbaarheid van ons eiland.

Het bestuur van OPA is van mening dat wij moeten kiezen voor een goede en regelmatige veerdienst naar Ameland. We zijn ook van mening dat een tunnel geen optie is omdat hierdoor het eiland gevoel geheel zal verdwijnen. Op tij varen betekent een teruggang in toerisme. 

Wij hopen dat alle Amelander ondernemers woensdag 18 september tezamen met het bestuur van OPA een krachtig signaal gaan afgeven voor wat betreft de toekomstige bereikbaarheid van ons eiland.

blok1

blok2

blok3

Sitemap