Jaaroverzicht

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd. We hebben via ledenbijeenkomsten regelmatig interessante sprekers uitgenodigd die over verschillende onderwerpen hun visie konden geven. Via onze nieuwbrieven hebben we u vrijwel maandelijks op de hoogte gehouden van onze gesprekken met diverse partners en het college. Dit alles hebben we opgeschreven in een jaaroverzicht. Dit overzicht treft u aan op onze website.

blok1

blok2

blok3

Sitemap