• U bevindt zich hier:

Uitnodiging digitale ledenvergadering

Graag nodigen wij u uit voor onze digitale ledenvergadering op 25 november a.s. De vergadering begint om 20.00 uur. Vanaf een kwartier voor de vergadering heten wij onze gasten digitaal welkom.

Helaas is het niet mogelijk om elkaar fysiek te ontmoeten. Toch willen wij onze leden bijpraten over en betrekken bij de verschillende onderwerpen waar wij mee bezig zijn.

Wij hebben burgemeester Leo Pieter Stoel en zijn vrouw Alet Doornbos uitgenodigd om deze avond onze gast te zijn. Hij wil alsnog graag vertellen waarom hij naar Ameland is gekomen en tegen welke moeilijkheden hij het afgelopen jaar is aan gelopen. Om de digitale presentatie overzichtelijk te houden wordt zijn verhaal opgedeeld in vier blokjes. Elk blokje wordt door hem zelf ingeleid waarna u vragen kunt stellen. Onze voorzitter praat en knoopt alles aan elkaar.

Uiteraard reserveren we voldoende tijd om met elkaar te discussiëren over de dingen die ons bezighoudt. Er is voldoende tijd om vragen te stellen of onderling het gesprek aan te gaan.

Opnieuw hebben we een overzicht gemaakt met alle onderwerpen waar het bestuur het afgelopen jaar mee bezig is geweest. Door te klikken op deze link kunt het jaaroverzicht lezen.

Hoe werkt de digitale ledenvergadering. U ontvangt onderstaand de link voor deelname aan de vergadering. De link is voor alle deelnemers gelijk. U kunt een kwartier voor aanvang van de vergadering klikken op de link. U komt automatisch in het scherm om deel te nemen aan de vergadering. Als u wilt kunt u de link nu alvast uittesten. U komt dan terecht in het scherm waarboven staat: ledenvergadering OPA. Gebeurt er niets dan horen wij dat graag van u zodat we u verder kunnen helpen. De videovergadering gaat via Teams.

Wij hopen op een grote digitale opkomst.

Jaaroverzicht OPA 2019-2020

We begonnen dit jaar vol goede moed. Aan het begin van het jaar hebben we onze nieuwjaarsreceptie gehouden in de Griffel. Hierbij was het voltallige college aanwezig en ongeveer 40 leden. Onze voorzitter had nog niet koud zijn veelal humorvolle speech uitgesproken of heel Nederland ging in een langdurige lock-down. Drama alom en een verloren seizoen dreigde.

Het volledige jaaroverzicht kunt u lezen door op deze link te klikken

Link naar brief minister over de langetermijn vaarverbinding Ameland

Uitnodiging Ledenbijeenkomst OPA

Het bestuur van het Ondernemers Platform Ameland nodigt u van harte uit voor de ledenvergadering op woensdag 14 oktober 2020 in Groepsaccommodatie de Kiewiet’s Hoeve te Nes. Aanvang 20.00 uur.

We beginnen deze avond met kort zakelijk verenigingsnieuws. Voor meer informatie zie de agenda.
Voor deze avond hebben we twee sprekers uitgenodigd. Burgmeester Leo Pieter Stoel wil graag vertellen wie hij is en waarom hij voor Ameland heeft gekozen. Onze leden worden volop in de gelengheid gesteld om vragen te stellen. Burgemeester Leo Pieter Stoel houdt van interactie en verwacht boeiende gesprekken met onze leden. Uiteraard neemt hij zijn echtgenote Alet Doornbos mee naar onze ledenvergadering. Als tweede spreker hebben we Pieter Smit uitgenodigd. Pieter is directeur van Kunstmaand Ameland. Na de pauze praat hij ons bij over de Kunstmaand Ameland 2020.

Uiteraard realiseren wij ons als geen ander dat de corona regels in acht moeten worden genomen. Dit betekent maximaal 50 aanwezigen, de stoelen staan op anderhalve meter, de sprekers nemen voldoende afstand tot de aanwezigen en bij binnenkomst vragen wij u om de presentielijst in te vullen en te tekenen. Koffie, thee, fris en bier is voor de vergadering, tijdens de pauze en na de vergadering te verkrijgen. Wij willen u vragen vooraf via de mail kenbaar te maken of wij op uw komst mogen rekenen. Ons mailadres is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wij hopen op een grote opkomst en een gezellige nazit!

Alle ondernemers van Ameland zijn van harte uitgenodigd op woensdag 14 oktober 2020.

Voor de agenda van deze avond, de jaarrekening 2019 en de begroting 2021 klik op de linkjes.

Forse inzet voor versterking Waddeneconomie nodig

De economische gevolgen van de coronacrisis zijn voor de Waddeneilanden relatief veel groter dan voor andere regio’s door de eenzijdige economische structuur van de eilanden.

Met meer dan 5 miljoen toeristen per jaar op in totaal 25.000 inwoners zijn vrijwel de gehele economie en de gemeentelijke financiën direct of indirect afhankelijk van het toerisme. Voor dit jaar verwacht het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden een halvering van het aantal toeristen ten opzichte van 2019. Ook voor de langere termijn ziet het Samenwerkingsverband fors lagere aantallen toeristen vanwege de beperkte capaciteit van de veerdiensten. In de praktijk is de capaciteit van de veerboten meer dan gehalveerd. Er zal op korte termijn geïnvesteerd moeten worden in extra afvaarten en in de aanpassingen van de veerboten en busvervoer op de eilanden aan de verplichte 1,5 meter criteria.

Wanneer bedrijven die afhankelijk zijn van het toerisme failliet gaan, vertrekken daarmee werkzame gezinnen van de eilanden naar de vaste wal omdat er geen alternatieve werkgelegenheid op de eilanden beschikbaar is. De leefbaarheid op de eilanden komt daardoor direct in gevaar omdat dan o.a. scholen, huisartsen en overige zorgvoorzieningen et cetera in hun voortbestaan worden bedreigd.

Twee stappen naar vernieuwing en verduurzaming

Op korte termijn vraagt het Samenwerkingsverband uitstel of kwijtschelding van heffingen voor getroffen bedrijven; financiële ondersteuning voor het inrichten van de verplichte 1,5 meter economie en compensatie van gederfde inkomsten voor de gemeenten. Voor 2020 komt dit neer op een totaal van 20 miljoen euro. Het is van belang om de Waddeneilanden als toeristisch gebied van wereldklasse in stand te houden. Niet alleen voor de eilanden, maar ook voor de rest van Nederland, zeker nu buitenlandse bestemmingen voorlopig buiten beeld zijn.

De structurele oplossing voor de lange termijn ligt in vernieuwing en verbreding van de economieën van de eilanden zodat de extreme afhankelijkheid van de het toerisme vermindert. Daarvoor ligt al een pakket maatregelen klaar uit het Programma Waddeneilanden. Het Samenwerkingsverband Waddeneilanden vraagt het Rijk daarvoor 14 miljoen euro beschikbaar te stellen vanaf 2021. Met een aanvullende investering van 4 miljoen euro worden ondernemers en kennisinstellingen gevraagd nieuwe innovatieve concepten te ontwikkelen waardoor de waddeneconomie verder kan versterken. Het kan daarbij gaan om logistieke concepten, zoals duurzaam vervoer op de eilanden en circulaire afvalverwerking, maar ook meer mogelijkheden om op afstand vanaf een eiland te werken.

Belang van de Wadden

Het Samenwerkingsverband wil overtoerisme tegen gaan en nog sterker inzetten op kwaliteit en duurzaam toerisme in balans met natuur, landschap en leefbaarheid. De eilanden moeten toegankelijk zijn voor iedere inkomensgroep. De coronacrisis maakt duidelijk dat maatregelen onontkoombaar zijn om de economie en de leefbaarheid op de Waddeneilanden in stand te houden. 

Bijlgen:

Brief aanvraag economische steun

Factsheet FTE's waddeneilanden 

Poster programma waddeneilanden

 

 

Uitnodiging video overleg

Van onze leden horen we steeds vaker dat er behoefte is om met elkaar te praten en te overleggen. Maandag 11 en dinsdag 12 mei wil zij via video conference met de leden in overleg. Om alles goed voor te bereiden en om met een beheersbare groep mensen te spreken willen wij graag via de mail van u horen of u wilt deelnemen aan dit video gesprek en naar welke dag uw voorkeur uitgaat.

Het tijdstip is ’s avonds om 20.00 uur. Bij de opgave graag uw mailadres vermelden waar naartoe wij de uitnodiging kunnen sturen. Ons mail adres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Overleg met Kamerleden

Mede op verzoek van OPA heeft de burgemeester een gesprek geregeld met twee Kamerleden. Na afloop van het gezamenlijk overleg op vrijdagochtend hebben we gesproken met Thierry Aartsen en Aukje de Vries.

Beiden Kamerleden van de VVD. Aan hen hebben we nogmaals uitgelegd dat de problemen voor de toeristische sector buitengewoon groot zijn en dat bedrijven dreigen om te vallen. We hebben hen uitgelegd dat onze ondernemers graag duidelijkheid willen en willen horen wanneer we weer van start kunnen. We hebben hen ook gewezen op de regelingen die Koolmees heeft geïntroduceerd maar die lang niet voor alle ondernemers van Ameland van toepassing zijn. Hun luisterend oor en de tijd die zij namen om met ons in gesprek te gaan is zalvend.

We hebben de indruk gekregen dat onze boodschap is overgekomen.

Graag verwijs ik jullie naar het persbericht van de gemeente.

Tekst Persbericht gemeente Ameland

Ameland spreekt met Kamerleden Na afloop van het derde overleg van Amelander ondernemers met de gemeente, vond op 1 mei ook een videoconferentie plaats met enkele Tweede-Kamerleden. Zo’n virtueel ‘werkbezoek’ brachten parlementariërs eerder ook aan Terschelling. Steeds duidelijker wordt dat de Waddeneilanden onevenredig hard getroffen worden door de landelijke coronamaatregelen.

Eind april deelden de Waddenburgemeesters hun zorgen over de economie op de Waddeneilanden in een brandbrief aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. In de brief, mede ondertekend door gedeputeerde Avine Fokkens, pleitten ze voor een noodfonds voor de eilanden. Commissaris van de Koning Arno Brok bezocht vervolgens Vlieland en de burgemeester van Texel uitte zijn zorgen op de nationale radio. Diverse regionale zenders besteedden ook aandacht aan de situatie op de eilanden. “De eilandgemeenten doen er alles aan om de nijpende situatie onder de aandacht te brengen”, zegt wethouder Theo Faber van Economische Zaken.

Op Ameland ging het gesprek met de parlementariërs Aukje de Vries en Thierry Aartsen (VVD) dan ook vooral over de uitzonderlijk grote economische schade die ontstaat nu het toerisme op de eilanden compleet is stilgevallen. De eilanden zijn volledig afhankelijk zijn van het toerisme, benadrukt Faber. "Die afhankelijkheid van één enkele sector komt nergens anders in Nederland in die mate voor. Bijna alle bedrijven op de eilanden zijn hierdoor zwaar getroffen, ook de bedrijven die het op het vasteland nog goed of redelijk doen tijdens de crisis. Daarnaast sluiten enkele steunmaatregelen van de rijksoverheid nog niet goed aan bij de eilandsituatie; zo zijn er relatief veel bedrijven die volgens de indeling van de Kamers van Koophandel net buiten de regeling voor ondernemerssteun vallen. De NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, red.) kent daarnaast een peildatum in januari, een moment dat alle seizoensbedrijven nog een winterbezetting hebben of zelfs gesloten zijn. Daardoor lopen de bedrijven een groot deel van hun ondersteuning mis en hebben zij al veel seizoenskrachten moeten ontslaan.” Alle Amelandse ondernemers-organisaties kwamen in het videogesprek met De Vries en Aartsen aan het woord. De Kamerleden gaven aan dat het voor hen een informatief gesprek was.

We zijn er klaar voor

Uit alles blijkt dat ondernemers graag willen voldoen aan voorwaarden maar dan moeten ze wel weten welke voorwaarden. Graag willen we weer van start en hopen oprecht dat ook onze burgemeester zich achter de ondernemers stelt en er bij de veiligheidsregio op aandringt om voorzichtig weer op te schalen. Gezamenlijk moeten we werken aan de promotie om onze gasten het gevoel te geven welkom te zijn op Ameland en dat het veilig is op ons eiland.

Er is één troost, Ameland staat niet alleen. In onze contacten met de overige eilanden blijkt dat alle eilanden nadrukkelijk worden geconfronteerd met corona en de gevolgen hiervan. Meer dan 95% van onze omzet is weggevallen. Dit is dramatisch meer dan aan het vaste land.

Overig

Heel voorzichtig komen de buitensporten weer op gang. Er zijn een aantal dingen die al wel mogen en de jongere leeftijdsgroepen kennen geen beperkingen. Toch blijft voor robben boten en rondrit bedrijven de grote onzekerheid. Hoeveel mensen mag ik meenemen, welke maatregelen moet ik treffen.

Zijn spatschermen voldoende of moet er echt worden gehandhaafd op de anderhalve meter. Wie is verantwoordelijk voor de maatregelen en kunnen wij ook worden beboet? Heel veel onzekerheid waar niet mee valt te leven.

Ook voor hen geldt: duidelijkheid en wanneer mogen we weer beginnen?

Verblijfsaccommodatie

Dagelijks worden zij geconfronteerd met annuleringen en met het negatief reisadvies vanuit Duitsland. Mensen willen graag afreizen maar kunnen niet naar Ameland komen. De boten zijn vol voor auto's en de angst is nog wel degelijk aanwezig.

Opnieuw hebben we erbij de rederij op aangedrongen om meer schepen in te zetten zodat de gasten kunnen komen. We hebben onze burgemeester eveneens gevraagd een positief geluid te geven dat mensen op het eiland welkom zijn mits ze zich aan de regels van het RIVM houden. Hun leed en verdriet is moeilijk in woorden te vatten.

Met inachtneming van alle maatregelen moet het mogelijk zijn om weer los te gaan en gasten te ontvangen . De maatregelen die in alle geledingen van de verblijfsaccommodatie zijn ingevoerd moeten een garantie zijn om veilig op Ameland te verblijven.

In het gesprek met de beroepsgroepen en later met een aantal parlementsleden hebben we bijzondere aandacht gevraagd voor de groepsverblijven. Nu al is duidelijk dat dit voor hen een verloren jaar is. Geen grote groepen, geen Duitse groepen kortom helemaal niets.

Bedrijven die 100% afhankelijk zijn van hun onderneming zullen het waarschijnlijk niet overleven. Pas wanneer er een vaccin is kunnen zij weer van start. Hoe lang dit gaat duren is op dit moment niet duidelijk.

Horeca

De horeca op Ameland popelt om weer open te gaan. Zij hebben met de gemeente afspraken gemaakt over het vergroten van de terrassen. Afgesproken is dat elke ondernemer individueel bij de gemeente een plannetje indient om haar terras uit te breiden zodat de anderhalve meter regel kan worden nageleefd en er toch nog omzet kan worden gerealiseerd.

Uitbreiding op gemeentegrond is mogelijk en uitbreiding op particuliere grond is ook mogelijk. In het laatste geval is het van belang om goede afspraken te maken met de grondeigenaar. De plannen kunnen nu al worden ingediend maar ze worden pas vanaf 13 mei beoordeeld.

Verder is er gesproken over verruiming van de openingstijden tot 02.00 uur en verruiming van de muziekvergunning tot 24.00 uur. In beide laatste gevallen wil de gemeente eerst nog contact met de buurt alvorens ze hier afspraken over wil maken.

Voor de horeca geldt ook dat de onzekerheid moordend is. Wat mag wel en wat mag niet. Zijn plexi glas afscheidingen tussen tafels voldoende of moet ook nog de anderhalve meter worden gerealiseerd. Wie behoort tot een familie en hoeveel mensen mogen eraan tafel?

Voldoende vragen om de druk op het kabinet op te voeren en hen nadrukkelijk te verzoeken duidelijk aan te geven wat mag en niet mag. De horeca is er klaar voor, haar protocollen zijn gemaakt en ze willen graag van start.

Detailhandel

De nood onder de detailhandel is zeer hoog. Er wordt niets verkocht terwijl er veel is ingekocht en de nieuwe collecties er al weer aan komen. In veel bedrijven wordt het nog een uitdaging om de anderhalve meter economie na te leven. Veel winkels zijn er niet op ingericht en eigenlijk te klein om dit na te leven.

Hun frustratie is het uitblijven van duidelijkheid over wanneer Ameland weer van het slot gaat. Verder worden zij geconfronteerd met gasten die angstig zijn en zich afvragen of ze nog wel welkom zijn op Ameland.

Belangrijk is om bij de herstart via een uitgebreide campagne duidelijk te maken dat iedereen welkom is op Ameland en wij alle maatregelen hebben genomen om veilig op Ameland te verblijven.

Onze gasten wordt gevraagd zich aan de afspraken te houden en eigen verantwoordelijk te tonen. Het landelijk protocol voor de detailhandel wordt op Ameland vrijwel één op één overgenomen. Via voorlichting wordt dit alles duidelijk gemaakt. De supermarkten hebben hun eigen protocollen die goed worden nageleefd.

Op uitdrukkelijk verzoek van de detailhandel heeft het bestuur besloten om één van de detailhandel ondernemers te vragen zitting te nemen in het bestuur.

Wagenborg

Onze voorzitter heeft in een persoonlijk gesprek met de heer van Langen begrepen dat de rederij is gestopt met de dienstregeling omdat er geen vraag was. De oproep van het kabinet, onderstreept door de eilander burgemeesters om collectief thuis te blijven heeft er toe geleid dat ze grotendeels met lege schepen heen en weer voeren. De huidige situatie is zo dat er in de weekenden meer schepen worden ingezet.

Op of rond 12 mei gaat de rederij opnieuw bepalen of de basis dienstregeling wordt uitgebreid en er kan worden opgeschaald naar een normale dienstregeling. Verder geeft de rederij nadrukkelijk aan dat de anderhalve meter economie ertoe leidt dat er minder personen per afvaart meegenomen kunnen worden. Met aanpassingen op de schepen bereidt zij zich voor op de anderhalve meter economie.

Wagenborg probeert een afvaart gebonden vervoersticket te realiseren.

Overleg belangengroepen

Afgelopen vrijdag hebben we opnieuw gesproken met de belangengroepen, rederij, VVV en de gemeente. We hebben opnieuw onze zorgen naar voren gebracht. In de gesprekken die we de afgelopen week hebben gevoerd met ondernemers is ons klip en klaar gebleken dat hun het water tot aan de lippen staat. Bij sommigen is het vijf over twaalf. Wij hebben opnieuw duidelijk gemaakt dat dit niet te lang meer moet duren. Deze nijpende situatie speelt op het hele eiland. De detailhandel blijft zitten met ingekochte voorraden die ze niet kwijt kunnen maar toch moeten betalen.

De verblijfsaccommodatie wordt geconfronteerd met een dramatisch groot aantal annuleringen omdat gasten niet naar Ameland durven komen of omdat er op de boot geen plek is. De rondvaart-, rondrit bedrijven en fietsverhuurders vragen nadrukkelijk om duidelijkheid. Kortom alle bedrijven op Ameland worden geconfronteerd met een dramatische omzetdaling. Het bestuur heeft er tijdens deze bijeenkomst opnieuw op aangedrongen dat ondernemers graag duidelijkheid willen.

Wanneer mogen gasten weer vrij reizen naar Ameland en welke aanpassingen moeten er worden gedaan. Pas na 10 mei zal hier meer duidelijkheid over komen.

 

Amelander bedrijven en gemeente spreken over anderhalvemeter-economie

De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben een enorme impact op de lokale economie van Ameland. Zeer veel bedrijven liggen stil of werken mondjesmaat. Vandaag vond een tweede overleg plaats tussen bedrijven en organisaties en de gemeente Ameland, met als doel te komen tot de eerste schetsen voor de anderhalvemeter-economie op Ameland.

De gemeente Ameland is zich bewust van de grote zorgen die leven bij ondernemers op het eiland, zei burgemeester Leo Pieter Stoel bij de opening van de virtuele bijeenkomst. “Veel ondernemers op het eiland hebben vrijwel geen inkomsten, terwijl vaste lasten doorgaan en de zorg voor personeel op hun schouders drukt. Ameland wordt door de coronamaatregelen extra hard getroffen omdat onze economie grotendeels op het toerisme steunt. Dat maakt ons als eiland extra kwetsbaar.”

Aan de videoconferentie met de gemeente namen onder meer de volgende organisaties deel: VVV Ameland, Ondernemers Platform Ameland, Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Ameland), Recron, Vereniging Groepsverblijven Ameland, Wagenborg Passagiersdiensten en een afvaardiging van de terreinbeheerders. Ook met andere organisaties wordt regelmatig gesproken. Volgens wethouder Theo Faber, portefeuillehouder economische zaken, was sprake van een constructief overleg. “Het is goed dat we elkaars zorgen en ideeën kennen”, zei hij. “De gemeente heeft geen kant-en-klare oplossingen, maar wil wel naast de ondernemers staan en doen wat mogelijk is.”

Op de agenda van de bespreking stond met name de ambitie om te komen tot een gezamenlijk actieplan. Ondernemers willen, zodra de landelijke richtlijnen dit toestaan en conform de geldende regelgeving en protocollen van de branches, veilig en verantwoord opschalen. Faber zei deze wens van de ondernemers te begrijpen en te ondersteunen. Hij benadrukte dat zo’n actieplan breed draagvlak moet krijgen, zowel bij ondernemers als bij bewoners. Bij voorkeur trekt Ameland hierin samen op met de andere Waddeneilanden. Op tafel lag een soortgelijk plan van de ondernemersorganisaties op Texel.

De gemeente helpt ondernemers om gebruik te maken van de landelijke steunregelingen. Op de gemeentelijke website zijn de links naar de informatie over de regelingen opgenomen. Ook hebben de Waddeneilanden samen met de provincie bij de staatssecretaris van Economische Zaken gevraagd om aandacht voor de situatie op de Waddeneilanden en gepleit voor een noodfonds. Nu het advies blijft om niet te reizen als het niet noodzakelijk is, is zo’n fonds hard nodig voor de ondernemers op de Waddeneilanden.

Voor het persbericht klik op deze link

Staatssecretaris krijgt brandbrief over Waddeneilanden

Het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden en Provincie Fryslân hebben donderdag 23 april een brandbrief gestuurd aan staatssecretaris Keijzer. De brief benoemt de grote zorgen over de economie én leefbaarheid van de vijf Waddeneilanden.

De eilander economie is vrijwel volledig afhankelijk van het toerisme. De effecten van de coronacrisis zijn voor de hele toeristische sector groot en ingrijpend. Op de eilanden komt daar nog bij dat alle sectoren en daarmee vrijwel de hele eilander gemeenschap wordt getroffen. Uiteraard gaat de eerste zorg uit naar de bedrijven die direct afhankelijk zijn van het toerisme. Het raakt ook de andere branches zoals de plaatselijke bakkers, slagers, supermarkten, taxibedrijven en fietsverhuur. En voor de langere termijn ook sectoren als bouwondernemingen en installatiebedrijven. Verder kunnen voorzieningen als zwembaden en musea alleen in stand worden gehouden door medegebruik van de toeristen.

De bezoekersstroom is volledig opgedroogd en de beperkingen blijven in stand tot in elk geval 20 mei. Daarna zal in de “1,5 meter economie” de economische motor heel traag weer op gang komen. Provincie Fryslân en de vijf eilanden vragen de Staatssecretaris om aandacht voor de specifieke eilander situatie.

Ineke van Gent, voorzitter van het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden: “Het water staat ons inmiddels aan de lippen. Er zijn nauwelijks tot geen inkomsten bij winkels, horeca, hotels en verhuurders van huisjes. Ook de aan het toerisme gerelateerde bedrijvigheid ligt stil. De eilander economie is volkomen tot stilstand gekomen. Veel mensen staan werkloos aan de kant en de leefbaarheid van de eilanden is in het geding. Wij vragen aandacht voor deze zeer moeilijke en onhoudbare situatie”.

De brief is ondertekend door Waddengedeputeerde Avine Fokkens, tevens portefeuillehouder toerisme en burgemeester Ineke van Gent, voorzitter van het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden.

Hoe brengen we onze economie straks weer veilig op gang

Het ondernemers Platform Ameland heeft vrijdag vergadert met andere belangengroepen om na te denken over welke maatregelen er genomen moeten worden om het eiland te heropenen.

Naar aanleiding van dit overleg willen wij het onderstaande bij onze leden en niet leden onder de aandacht brengen.

Binnenkort zal de regering maatregelen aankondigen waarmee de Nederlandse economie gedoseerd en gecontroleerd op gang gebracht gaat worden. Dit zal met allerlei regels, beperkingen maar ook kansen en mogelijkheden gepaard gaan. Op landelijk niveau zijn sectoren en brancheorganisaties gevraagd hiervoor plannen te ontwikkelen en ideeën aan te dragen.

Ook op Ameland wordt vanuit de gemeente, samen met maatschappelijke organisaties gewerkt aan regels die onze economie helpen en versterken zodra het leven, gecontroleerd en met afstand, weer op gang kan komen.

Veel is nog onduidelijk, maar vanuit OPA kunnen we zeker nog zaken aandragen en een stuk maatwerk maken die aanvullend kunnen helpen onze Amelander economie weer veilig en gedoseerd op gang te brengen. Alles is er op gericht dat de economie binnen de mogelijkheden weer kan gaan functioneren, waarbij gezondheidsrisico’s maximaal worden ingeperkt.

Ameland is heel divers, bevat zoveel verschillende DNA’s dat dit extra stuk maatwerk van essentieel belang kan zijn voor ons eiland, nu en in de toekomst. Hiervoor hebben wij uw hulp nodig. Beantwoord daarom de onderstaande vragen via mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Welke ideeën hebt u die uw onderneming en Ameland als geheel kunnen helpen bij het veilig en duurzaam op gang brengen van onze Amelander economie? Welke ideeën hebt u die uw onderneming en die van uw branchegenoten op de langere termijn duurzaam ondersteunen?

We vragen u om zo snel mogelijk op deze vragen te reageren; er is al veel inbreng geleverd, maar nu is de kans om wat u denkt nog in te brengen! Reageer daarom voor dinsdag 21 april. We lezen en verwerken alle ideeën meteen bij binnenkomst en verwerken die in ons actieplan Ameland 1.5 economie. Snel reageren is daarom heel belangrijk! We zullen via onze nieuwsbrief verslag doen van de inbreng die we als OPA hebben gedaan!

Het OPA bestuur staat klaar voor het beantwoorden van uw vragen in deze tijd. We bieden een luisterend oor voor elke ondernemer die daar behoefte aan heeft. Telefoonnummers van de bestuursleden vind u op www.opa-ameland.nl.

Meer artikelen...

blok1

blok2

blok3

Sitemap